Forest Farm ansuter sig till affärsnätverket BNI

Forest Farm har anslutit sig till det internationella affärsnätverket BNI, Business Network International.

Nätverket BNI är uppbyggt av affärsteam med 20 till 40 medlemmar från olika branscher som träffas en gång i veckan. I Sverige finns idag mer än 100 team, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Syftet med deltagandet i BNI är att utöka Forest Farm’s nätverk/kontaktytor och därigenom få referenser som medför mera affärer. För mera information se BNI’s hemsida på URL: http://www.BNI.nu

Forest Farm tecknar partnerskap med 3led

Forest Farm har tecknat ett partnerskapsavtal med 3led i syfte att använda deras system som ett verktyg i sin verksamhet och för att kunna marknadsföra systemet mot Forest Farm’s kunder.

Ur 3led hemsida på ”www.3led.se” kan citeras följande: 3led.se is a web based IT support system intended for building, documenting and developing processes and information coupled with different management systems, operational handbooks, quality manuals etc.

Vi ser stora möjligheter med detta samarbete för att kuna erbjuda ett modernt och komplet system för verksamhetsutveckling.

Vårens Kvalitetsdag i Linköping

Välkommen till vårens Kvalitetsdag 21 mars 2012!

Avdelningen för kvalitetsteknik tillsammans med SFK–Öst hälsar dig välkommen till vårens Kvalitetsdag i Linköping Konsert & Kongress, med temat:

Fokus på processer – en förutsättning för effektivare verksamhet

Under årens lopp har vi sett olika lednings och förbättringskoncept komma och gå. I många av dessa koncept är processer ett centralt begrepp. Det som vi kallar Processledning kan alltså ha delvis olika innehåll men har som gemensamt mål att uppnå en god kundrelation, intern tids- och kostnadseffektivitet samt nöjda och utvecklande medarbete. Under årets Kvalitetsdag får du fördjupad kunskap om tillvägagångssätt, arbetsformer och metoder för att arbeta processorienterat.

Kvalitetsdagen erbjuder en arena där representanter från industri, offentlig sektor och forskning kan mötas för att diskutera relevanta utvecklingsfrågor. Vi ser fram emot en utvecklande dag med några av områdets mest framstående föredragshållare.

Dagens föredragshållare är: Peter Cronemyr – Linköpings universitet, Olof Rentzhog – Konsult och företagare QRAFT och Essens, Dorthe Norman -verksamhetsutvecklare Landstinget i Östergötland, Ulf Melin – Linköpings universitet, Lars Sörqvist -Sandholm Associates och KTH,Anna Fredriksson Kinnander- HSE&S-Q Coordinator, Eka Chemicals AB och Michael Sköld – Business improvement manager, Siemens AB.

För ytterligare information, program och anmälan se: http://www.iei.liu.se/q/kvalitetsdagen

Med förhoppning om att vi ses 21 mars!
Kvalitetsteknik och SFK–Öst